Η συμβολή του

Στην Οικονομία

Το Ελληνικό Φάρμακο και η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. Η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας φτάνει στα €2,8 δις. Υπολογίζεται ότι για κάθε €1.000 που δαπανώνται για την αγορά φαρμάκων που παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ της χώρας μας ενισχύεται κατά €3.420. Η οικονομική δραστηριότητα της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ενισχύει και τα φορολογικά έσοδα του Κράτους. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ, τα συνολικά φορολογικά έσοδα από την εγχώρια παραγωγή φαρμάκων ανέρχονται σε €147 εκατ. Όταν λοιπόν οι Έλληνες επιλέγουν Ελληνικά Φάρμακα, πέρα από την απόλυτη ασφάλεια για την υγεία τους, ενισχύουν και την Οικονομία της Ελλάδας!

Στην Ανάπτυξη

Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία είναι από τους ελάχιστους εναπομείναντες παραγωγικούς θύλακες της χώρας με εκατομμύρια επενδύσεων τα τελευταία χρόνια και εξαγωγές σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ασθενείς των χωρών της Ε.Ε, των Η.Π.Α., του Καναδά, της Αυστραλίας, κ.α. εμπιστεύονται τα Ελληνικά Φάρμακα, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, οι μεγάλες επενδύσεις στο Ελληνικό Φάρμακο που ανέρχονται σε €355 εκατ. τα τελευταία έξι χρόνια, θα δώσουν θέσεις εργασίας σε ακόμα περισσότερους Έλληνες στο μέλλον.

Στην Απασχόληση

Η άμεση απασχόληση στον κλάδο ξεπερνάει τις 10.000 θέσεις εργασίας. Ωστόσο, εμμέσως υποστηρίζονται περίπου 13.400 θέσεις σε κλάδους που συνδέονται με την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία, ενώ άλλες περίπου 29.000 θέσεις εργασίας προκύπτουν ως αποτέλεσμα της καταναλωτικής δαπάνης από τους καταβαλλόμενους μισθούς. Έτσι, η συνολική επίδραση στην απασχόληση από τη δραστηριότητα του κλάδου της Ελληνική Φαρμακοβιομηχανίας φτάνει σε 53.100 θέσεις εργασίας.

Στο Σύστημα Υγείας

Η χρήση των Ελληνικών Φαρμάκων από τους Έλληνες ασθενείς εξοικονομεί μεγάλα ποσά για το Σύστημα Υγείας, τα οποία προκύπτουν από τη διαφορά των τιμών μεταξύ των ελληνικών και των εισαγόμενων πρωτοτύπων φαρμάκων. Οι πόροι που εξοικονομούνται μπορούν να αφιερωθούν στην κάλυψη άλλων προτεραιοτήτων, όπως η χρηματοδότηση της έρευνας για νέες θεραπείες και φάρμακα. Ο ανταγωνισμός ενεργεί επίσης ως σημαντικό ερέθισμα για την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία, ώστε να εστιάσει στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων, κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων.