Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία

ΙΣΧΥΡΟΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) αντιπροσωπεύει τις ελληνικής ιδιοκτησίας παραγωγικές φαρμακοβιομηχανίες της χώρας, ενός μεγάλου και δυναμικού τομέα της Εθνικής Οικονομίας με στρατηγική σημασία. Εκπροσωπεί 21 παραγωγικές μονάδες καθώς και τη μοναδική παραγωγική μονάδα πολυεθνικής στη χώρα μας.

Η ΠΕΦ υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις στους τομείς του ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης της παραγωγικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα την ανταγωνιστική της παρουσία στη διεθνή αγορά, με εξαγωγές σε πάνω από 85 χώρες του κόσμου.

Η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα απασχολεί περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Πάνω από τα 2/3 των θέσεων αυτών αντιστοιχούν στις Ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες (περισσότεροι από 800 επιστήμονες στην παραγωγή), οι οποίες κατέχουν μόνο το 17% της φαρμακευτικής αγοράς. Παράλληλα, η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία έχει δημιουργήσει την τελευταία τριετία 6 νέες παραγωγικές μονάδες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.