Τα Ελληνικά Φάρμακα παράγονται με τα υψηλότερα διεθνή standards σε υπερσύχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα, ακολουθώντας όλα τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, ενώ ελέγχονται από κορυφαίους επιστήμονες. Οι εγκαταστάσεις των ελληνικών εργοστασίων παραγωγής ελέγχονται εξονυχιστικά όχι μόνο από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), αλλά και από τον ευρωπαϊκό European Medicines Agency (ΕΜΑ) και τον αμερικανικό Food and Drug Administration (FDA). Τα Ελληνικά Φάρμακα ελέγχονται και πιστοποιούνται από τους παραπάνω οργανισμούς, καθώς και από οργανισμούς φαρμάκου 60 και πλέον χωρών, όπου και κυκλοφορούν. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των παραγόμενων φαρμάκων διασφαλίζεται από το συστηματικό έλεγχό τους σε πιστοποιημένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, εφαρμόζοντας τα πρότυπα της διασφάλισης ποιότητας (QA) και τους κανόνες ορθής βιομηχανικής παραγωγής (GMP). Ο ΕΟΦ διενεργεί συστηματικά εργαστηριακούς έλεγχους και επιθεωρήσεις και επιπλέον, μετά την αδειοδότηση και κυκλοφορία των φαρμάκων πραγματοποιεί εργαστηριακούς δειγματοληπτικούς ελέγχους, καθώς και τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *