Τα Ελληνικά Φάρμακα περιέχουν την αυθεντική δραστική ουσία που ενδείκνυται για την κατά περίπτωση νόσο και κυκλοφορούν στην Ελλάδα υπό τον έλεγχο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Η αδειοδότηση των Ελληνικών Φαρμάκων γίνεται μετά από εξονυχιστική αξιολόγηση και μελέτη βιοϊσοδυναμίας (bioequivalence study). Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, όπως και οι αντίστοιχοι Οργανισμοί Φαρμάκων των άλλων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιολογούν τις μελέτες βιοϊσοδυναμίας, οι οποίες είναι κλινικές μελέτες που διενεργούνται για λογαριασμό των φαρμακευτικών εταιρειών σε συνεργασία με Κρατικά Νοσοκομεία ή Ιδιωτικές Κλινικές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τρίτες Χώρες π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς). Αυτό σημαίνει ότι τα Ελληνικά Φάρμακα έχουν αποδεδειγμένες θεραπευτικές ιδιότητες και εγγυημένη αποτελεσματικότητα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *