Διεύθυνση:

Σωρού 38 – 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιστοσελίδα:
http://www.medispes.gr
Τηλέφωνο:
210-6109090