Διεύθυνση:

Γ’Λύρα 25 Πάροδος Αγ. Φανουρίου – 145 64 Κ. ΚΗΦΙΣΙΑ

Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
210-6200704