Διεύθυνση:

Αγ. Αναργύρων 21-145 64 Κ.Κηφισιά

Ιστοσελίδα:
http://www.petsiavas.gr
Τηλέφωνο:
210 – 6202301