Διεύθυνση:

Aγ.Κυριακής 20–14564 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ

Ιστοσελίδα:
http://medicalpq.gr
Τηλέφωνο:
210 - 3506000