Νέα

Showing page of 4 Previous Next

 • 02/11/2015
  Θεόδωρος Τρύφων: Γιατί το Ελληνικό φάρμακο αποτελεί λύση για τους καρδιολογικούς ασθενείς

  Η ομιλία του Προέδρου της ΠΕΦ στο Πανελλήνιο (Διεθνές) Καρδιολογικό Συνέδριο

  «Τα Ελληνικά φάρμακα αποτελούν ποιοτική και οικονομική λύση για τους καρδιολογικούς ασθενείς». Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος της ΠΕΦ και Αντιπρόεδρος του Ομίλου της ELPEN Θεόδωρος Τρύφων στο 36ο Πανελλήνιο (Διεθνές ) Καρδιολογικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 29 έως 31 Οκτωβρίου.

  Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος της ΠΕΦ αναφέρθηκε διεξοδικά στις συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά φαρμάκου και ειδικότερα στις τάσεις συγκέντρωσης στην αγορά γενοσήμων, όπου πέντε εταιρίες ελέγχουν το 47,7% της παγκόσμιας κατανάλωσης.

  Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην εγχώρια αγορά, ο κ. Τρύφων  ανέλυσε διεξοδικά τη διαδικασία  ανάπτυξης, αξιολόγησης, κλινικών μελετών, παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, τις εγκριτικές διαδικασίες και το κόστος παραγωγής  ενός φαρμάκου που παράγεται από την Ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Και τόνισε ότι τα Ελληνικά καρδιολογικά φάρμακα χαρακτηρίζονται από την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά τους, γι’ αυτό και έχουν κατακτήσει διαχρονικά την εμπιστοσύνη γιατρών και ασθενών, προσφέροντας παράλληλα, σημαντικές εξοικονομήσεις στο σύστημα υγείας.

  Ο πρόεδρος της ΠΕΦ ανέδειξε επίσης τις αντινομίες της ισχύουσας φαρμακευτικής πολιτικής που καθηλώνει την κατανάλωση του Ελληνικού φαρμάκου σε επίπεδα μικρότερα του 20%, σε μια αγορά που κυριαρχείται –σε περίοδο κρίσης- από τις εισαγωγές. Ειδικότερα φώτισε με στοιχεία και πίνακες το ρόλο της υποκατάστασης των παλαιών δοκιμασμένων οικονομικών φαρμάκων από νέα ακριβά φάρμακα που χαρακτηρίζονται αδιακρίτως «καινοτόμα» και αποζημιώνονται με σοβαρή επιβάρυνση της φαρμακευτικής δαπάνης. «Η επίδραση της μείωσης των τιμών που επιβλήθηκε την τελευταία πενταετία χάθηκε λόγω της αύξησης του όγκου και της υποκατάστασης από πιο ακριβά φάρμακα» τόνισε ο κ. Τρύφων.

  Τέλος ο πρόεδρος της ΠΕΦ ανέλυσε τα χαρακτηριστικά  της Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και αφού διαβεβαίωσε, μία ακόμα φορά για τη δυνατότητα της Ελληνικής παραγωγής φαρμάκου να καλύψει το 70 % της πρωτοβάθμιας και το 50% της νοσοκομειακής περίθαλψης, με ποιοτικές και οικονομικές λύσεις, εξήγησε τη σημασία της επιλογής Ελληνικού φαρμάκου για τους ασθενείς, τη Δημόσια Ασφάλιση και την εθνική οικονομία:

  «Οι ασθενείς», είπε, «επιλέγοντας Ελληνικό φάρμακο έχουν πρόσβαση σε επώνυμες, ποιοτικές, ασφαλείς και οικονομικές θεραπείες. Η Δημόσια Ασφάλιση κερδίζει από τη χρήση φθηνότερων θεραπευτικών επιλογών και αυξημένα έσοδα από εργοδοτικές εισφορές και η εθνική οικονομία κερδίζει από τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, αυξημένα έσοδα στο δημόσιο Ταμείο, ενίσχυση της απασχόλησης και μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές».

 • 19/05/2015
  EU Funding Opportunities for the Greek Pharma R&D Sector

  IMG_4440rev2

   

  Ολοκληρώθηκε η ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας “EU Funding Opportunities for the Greek Pharma R&D Sector”

  Σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης της έρευνας και καινοτομίας του ελληνικού φαρμακευτικού κλάδου μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης

  Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) με τίτλο “EU Funding Opportunities for the Greek Pharma R&D Sector” με θέμα τις ευκαιρίες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στον φαρμακευτικό κλάδο. Η ημερίδα αποτελεί μια πρωτοβουλία της ΠΕΦ με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών, των ακαδημαϊκών και των ερευνητικών κέντρων της χώρας στα ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν διεξοδικά από εκπροσώπους των ευρωπαϊκών οργάνων και των εθνικών σημείων επαφής, τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι Έλληνες ερευνητές και οι ελληνικές εταιρείες από τη συμμετοχή τους σε έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν πρακτικά στοιχεία για τη συμμετοχή με αξιώσεις στα προγράμματα του Ορίζοντα 2020, και των εργαλείων, όπως τα SME Instrument,FastTrack to Innovation και ΙΜΙ2, όπου και ο ανταγωνισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ μεγάλος. Την ημερίδα στήριξαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, εξέχουσες προσωπικότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλήθος επιστημόνων και ερευνητών, καθώς και στελεχών της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας.

  Η ημερίδα “ EU Funding Opportunities for the Greek Pharma R&D Sector” είναι η πρώτη από μια σειρά ενεργειών που προτίθεται να αναλάβει η ΠΕΦ, με σκοπό τη δημιουργία μιας πλατφόρμας συζήτησης και ενημέρωσης μεταξύ εμπειρογνωμόνων του τομέα της Υγείας και του Φαρμάκου, η οποία θα επιτρέπει την ζύμωση ιδεών και γνώσεων και τη δημιουργία συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη.

  Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. Θεόδωρος Τρύφων, χαιρέτισε την έναρξη της ημερίδας, αναφέροντας πως η εξωστρέφεια και η καινοτομία αποτελούν μονόδρομο, τόσο λόγω της παγκοσμιοποίησης, όσο και λόγω της οικονομικής ύφεσης, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και μια μοναδική ευκαιρία για συνένωση των δυνάμεων της πανεπιστημιακής και της επιχειρηματικής κοινότητας. Ο κ. Τρύφων, μεταξύ άλλων, τόνισε πως οι εταιρείες – μέλη της ΠΕΦ πρωτοπορούν ήδη στον τομέα της έρευνας, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 30 εκ. ευρώ ετησίως και διεξάγουν έρευνα και σε άλλους τομείς πέρα των γενόσημων, όπως για παράδειγμα στον τομέα των βιοομοειδών και των καινοτόμων φαρμακοτεχνικών μορφών. Σημείωσε μάλιστα, πως το Ελληνικό Φάρμακο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ερευνητικούς κλάδους της χώρας και μπορεί να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία μέσω της καινοτομίας, γεγονός που θα του επιτρέψει να αυξήσει τα μερίδια αγοράς του στο εξωτερικό. Τέλος, τόνισε πως αποτελεί προτεραιότητα για την ΠΕΦ η συνέχιση της υποστήριξης της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών φορέων που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στη χώρα, ώστε να επιτευχθεί: (α) η διευκόλυνση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, (β) η δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος ανταλλαγής γνώσεων και (γ) η προώθηση ορθών πρακτικών σε σχέση με μεθόδους και διαδικασίες χρηματοδότησης. Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του τονίζοντας πως η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία, λόγω της εξειδίκευσής της, μπορεί να αποτελέσει ηγετική δύναμη στον τομέα της Έρευνας και της Ανάπτυξης στη χώρα μας.

  Από την πλευρά της Κυβέρνησης, ο κ. Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, εξέφρασε τη στήριξη της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών, ώστε ο παραγόμενος πλούτος να γίνει κτήμα της κοινωνίας. Επιπλέον, ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας αναγνώρισε πως η ακαδημαϊκή κοινότητα της Ελλάδας εμφανίζεται ανταγωνιστική και ενισχύει την παρουσία της στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που εμφανίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

  Η ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας EU Funding Opportunities for the Greek PharmaR&D Sector πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας και της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με την υποστήριξη της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Enterprise Europe Network.

 • 19/11/2014
  Εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας – Ελληνικό Φάρμακο: η Λύση για την υγεία, την κοινωνία, την ανάπτυξη

  Δέσμευση της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας για ενέργειες και δράσεις

   κοινωνικού, οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα

   Ένα «κοινωνικό συμβόλαιο», που θα δεσμεύει την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία σε συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις κοινωνικού, οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. Θεόδωρος Τρύφων, σε εντυπωσιακή συγκέντρωση στο Θέατρο Badminton, στην οποία παραβρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας, εκπρόσωποι της Εκκλησίας και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΗΜΑΡ, των ΑΝΕΛ, φορέων και υπηρεσιών του φαρμάκου και της υγείας, καθώς και 2.500 εργαζόμενοι στον κλάδο.

  Ο κ. Τρύφων τόνισε συγκεκριμένα:

  «Μπορούμε να καλύψουμε αποτελεσματικά το 70% των φαρμακευτικών αναγκών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και το 50% των νοσοκομειακών φαρμακευτικών αναγκών. Δεσμευόμαστε τόσο για την επάρκεια όσο και για την ποιότητα της φαρμακευτικής θεραπείας που μπορούμε να προσφέρουμε. Δεσμευόμαστε σε  χαμηλές, αλλά όχι εξοντωτικές τιμές, που συμβάλουν στη μειωμένη συμμετοχή των ασθενών. Ήδη τα Ελληνικά Φάρμακα έχουν τιμές κάτω από το 30% της αρχικής τιμής των πρωτοτύπων.

  Δεσμευόμαστε:

  • Να προχωρήσουμε σε νέες επενδύσεις.
  • Να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε την απασχόληση.
  • Να δώσουμε νέα δυναμική στην έρευνα και την καινοτομία, αξιοποιώντας το ακαδημαϊκό και  επιστημονικό δυναμικό της χώρας.
  • Να ενισχύσουμε τον εξαγωγικό προσανατολισμό της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας.

  Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη τα επόμενα πέντε χρόνια, πως η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία είναι μοχλός ανάπτυξης, έτοιμη να συμβάλει αποφασιστικά στους εθνικούς στόχους του 2020».

  Οι δεσμεύσεις της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας, είπε ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, τελούν υπό την προϋπόθεση, ότι θα προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο χώρο του φαρμάκου, τις οποίες περιέγραψε αναλυτικά, καθώς το σημερινό πλαίσιο καθηλώνει το Ελληνικό Φάρμακο στο 18% της αγοράς, ενισχύει στην πράξη τα εισαγόμενα φάρμακα και οδηγεί πολλές ελληνικές επιχειρήσεις σε αδιέξοδο, σε συνδυασμό με τα δυσβάσταχτα rebate και clawback που ανεβάζουν την άμεση και έμμεση φορολόγηση στο 50% της τιμής.

  Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος ΠΕΦ

  Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος ΠΕΦ

  Μεταξύ των εξεχουσών παρουσιών της εκδήλωσης «Ελληνικό Φάρμακο: η Λύση για την υγεία, την κοινωνία, την ανάπτυξη» ήταν: ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β’, Σεβασμιώτατος Πατέρας Συμεών, ο Υπουργός Υγείας Μ. Βορίδης, οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων Γ. Στεργίου (ΝΔ), Δ. Κρεμαστινός (ΠΑΣΟΚ), Γ. Μπασκόζος (ΣΥΡΙΖΑ), Π. Μελάς (Ανεξάρτητοι Έλληνες), Μ. Ρεπούση (ΔΗΜΑΡ), οι βουλευτές Α. Γεωργιάδης, Θ. Πλεύρης, Α. Ασημακοπούλου, Γ. Βλάχος, Μ. Αντωνίου, Γ. Μαρτίνου, Π. Κουρουμπλής, Π. Χαϊκάλης, ο Πρόεδρος του ΕΟΦ Δ. Λιντζέρης, ο Γενικός Επιθεωρητής του ΣΕΥΥΠ Σ. Ευαγγελάτος, ο Πρόεδρος του ΠΙΣ Μ. Βλασταράκος, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κ. Φρουζής και ο Πρόεδρος της EPhForT Δ. Φιλιώτης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σκαλτσούνης, η Πρόεδρος του ΠΕΦΝΙ Δ. Μακριδάκη, η Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Μ. Καπετανίδου. Παρουσιαστής της βραδιάς ήταν o δημοσιογράφος κ. Γιάννης Πολίτης.

  Γεώργιος Παπάζογλου: Γεν. Γραμματέας ΠΕΦ, Μάκης Βορίδης: Υπουργός Υγείας, Θεόδωρος Τρύφων: Πρόεδρος ΠΕΦ, Θεόδωρος Κωλέτης: Αντιπρόεδρος ΠΕΦ

  Γεώργιος Παπάζογλου: Γεν. Γραμματέας ΠΕΦ, Μάκης Βορίδης: Υπουργός Υγείας, Θεόδωρος Τρύφων: Πρόεδρος ΠΕΦ, Θεόδωρος Κωλέτης: Αντιπρόεδρος ΠΕΦ

  Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Δημήτρης Δέμος, σημείωσε στην ομιλία του πως οι ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις συνεχίζουν και επενδύουν σε υποδομές, ενώ τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν, θεωρούνται από τα κορυφαία παγκοσμίως, γι’ αυτό άλλωστε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες εμπιστεύονται ελληνικά εργοστάσια για την παραγωγή των προϊόντων τους και τη διάθεσή τους σε όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά, στη χώρα μας αντιμετωπίζουν προβλήματα και ένα από τα σοβαρότερα είναι ο τρόπος διενέργειας διαγωνισμών για τις προμήθειες των νοσοκομείων:

  «Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε αντίθετοι στη λογική των διαγωνισμών. Αξίζει όμως να δούμε ποιο πλαίσιο ακολουθεί η Ευρώπη και ποιο εμείς. Εδώ εφαρμόζουμε απαράδεκτες διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες θα προκαλέσουν αξεπέραστα προβλήματα στα νοσοκομεία και στη λειτουργία της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας, καθώς ουσιαστικά δημιουργούν μονοπώλια ενός και μόνο, συνήθως ξένου, προμηθευτή ανά δραστική ουσία. Δε νοείται τον 21ο αιώνα στην Ευρώπη, να υπάρχουν νοσοκομεία με ελλείψεις φαρμάκων ή με φάρμακα αμφιβόλου ποιότητας, ενώ το Ελληνικό Φάρμακο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες με ποιότητα και προσιτές τιμές. Το Ελληνικό Φάρμακο έχει μέλλον και δεν πρέπει από στρατηγικά λάθη να το αφήσουμε να καταστραφεί».

  Δημήτριος Δέμος, Αντιπρόεδρος ΠΕΦ

  Δημήτριος Δέμος, Αντιπρόεδρος ΠΕΦ

   

  Ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Βασίλειος Κάτσος, σκιαγράφησε στην ομιλία του την αναπτυξιακή διάσταση του Ελληνικού Φαρμάκου για την επόμενη πενταετία:

  «Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε με το ελληνικό κράτος ένα πραγματικό και εφικτό πενταετές πλάνο, το οποίο μπορεί να υπερδιπλασιάσει μέχρι το 2020 την προστιθέμενη αξία του Ελληνικού Φαρμάκου για τη χώρα. Τα μέσα για να το πετύχουμε αυτό είναι:

  • Η έρευνα και η καινοτομία, όπου επενδύουμε €30 εκατ. ετησίως και θα επιτρέψει στο Ελληνικό Φάρμακο να λάβει ακόμα υψηλότερα μερίδια αγοράς στο εξωτερικό.
  • Οι εξαγωγές, όπου το Ελληνικό Φάρμακο καταλαμβάνει την 3η θέση και στοχεύουμε να ανέβει κι άλλο μέσα στα επόμενα χρόνια.
  • Η ελληνική αγορά, όπου το μερίδιο αγοράς γενοσήμων είναι το μισό σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, οπότε υπάρχει μεγάλο πεδίο ανάπτυξης, αν το κράτος κάνει τις απαραίτητες τομές και μεταρρυθμίσεις».

  Ο κ. Κάτσος τόνισε πως αν το πλάνο της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας προχωρήσει, θα αντιστραφεί το αρνητικό πρόσημο των ελληνικών εξαγωγών και καλυφθεί ένα σημαντικό κομμάτι στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, θα πραγματοποιηθούν νέες επενδύσεις από τις φαρμακοβιομηχανίες, συνεισφέροντας σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ και δημιουργώντας τουλάχιστον 3.000 νέες θέσεις εργασίας.

   

  Βασίλειος Κάτσος, Αντιπρόεδρος ΠΕΦ

  Βασίλειος Κάτσος, Αντιπρόεδρος ΠΕΦ

  Ο Αντιπρόεδρος & Αν. Διευθύνων Σύμβουλος της ΒΙΑΝΕΞ και μέλος της ΠΕΦ, κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τόνισε από την πλευρά του: «Όλοι μαζί, οι εταιρείες και οι εργαζόμενοί τους, δίνουμε τη μάχη, ώστε το Ελληνικό Φάρμακο να αντέξει και να συνεχίσει να προσφέρει στους Έλληνες πολίτες ποιοτικές και αποτελεσματικές θεραπείες. Η έκκληση που απευθύνουμε στην Κυβέρνηση να στηρίξει την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία δεν είναι παράλογη, ζητάμε απλά να μη βάζει πρόσθετα εμπόδια πέραν των συνεπειών της κρίσης. Γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε με σημαντικό ποσοστό στο ΑΕΠ, να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουμε νέες. Να μεγαλώσει η εξωστρέφεια των Ελληνικών Φαρμακοβιομηχανιών και να αυξηθούν οι εξαγωγές της χώρας συνολικά».

  Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέλος ΠΕΦ

  Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέλος ΠΕΦ

  Εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, ο Υπουργός Υγείας, κ. Μάκης Βορίδης, απάντησε στις τοποθετήσεις των μελών της ΠΕΦ και τόνισε πως:

  «Η Κυβέρνηση πιστεύει πολύ στην Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία, την οποία θέλουμε να μακροημερεύει και να είναι κερδοφόρα».

  Αναφορικά με τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, ο Υπουργός επεσήμανε ότι έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν τα διαρθρωτικά μέτρα του Ιουνίου, όπως το πλαφόν στη συνταγογράφηση, με αποτέλεσμα να μειωθεί η υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Για τους διαγωνισμούς των νοσοκομείων, σημείωσε ότι θα εξετάσει τις νομικές και κανονιστικές παρατηρήσεις της ΠΕΦ, ενώ δεσμεύτηκε πως στόχος της Κυβέρνησης είναι η κατάργηση του clawback, εφόσον λειτουργήσουν τα διαρθρωτικά μέτρα.

  Μάκης Βορίδης, Υπουργός Υγείας

  Μάκης Βορίδης, Υπουργός Υγείας

 • 14/11/2014
  Εκδήλωση «Ελληνικό Φάρμακο: η Λύση για την υγεία, την κοινωνία, την ανάπτυξη»

  Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας διοργανώνει την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014, την ετήσια εκδήλωση της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας με τίτλο: «Ελληνικό Φάρμακο: η Λύση για την υγεία, την κοινωνία, την ανάπτυξη», στο Θέατρο Badminton.

  Στην εκδήλωση θα παραστούν χιλιάδες εργαζόμενοι της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, εκπρόσωποι της Πολιτείας, του Φαρμακευτικού αλλά και του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας.

  Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τις 18.00 και μετά μέσω live streaming από την ιστοσελίδα της ΠΕΦ, www.pef.gr και από την ιστοσελίδα του ελληνικού φαρμάκου, www.elliniko-farmako.gr .

 • 16/09/2014
  Ελληνικό Φάρμακο: κάνει καλό στην υγεία, στην οικονομία, στην απασχόληση

  Η συνεισφορά του ελληνικού φαρμάκου μέσα από δημιουργικά infographics

  Η ενημερωτική καμπάνια της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) “Ελληνικό Φάρμακο” περνάει στη δεύτερη φάση της με τη χρήση δημιουργικών infographics που αναδεικνύουν τη συνεισφορά του ελληνικού φαρμάκου στην υγεία, στην οικονομία και στην απασχόληση.

  Κύριο μέσο της καμπάνιας αποτελεί ένα δίλεπτο infographic video (https://www.youtube.com/watch?v=ZyE2CY4AWL0), το οποίο παρουσιάζει τα στοιχεία που καθιστούν το ελληνικό φάρμακο ως τον αδιαμφισβήτητο μοχλό ανάπτυξης της χώρας μας. Στις εικόνες του video αποτυπώνονται δημιουργικά τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού φαρμάκου, η πορεία του στην Ελλάδα και στον κόσμο, και βέβαια η συμβολή του στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

  Τα infographics ενσωματώνονται επίσης στην ανανεωμένη homepage του ενημερωτικού site www.elliniko-farmako.gr, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί τον πυρήνα της καμπάνιας “Ελληνικό Φάρμακο”. Το site συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση για το ελληνικό φάρμακο, για τα χαρακτηριστικά του που το καθιστούν αποτελεσματικό, ασφαλές και προσιτό, αλλά και για τη θετική του επίδραση στην οικονομία και στο σύστημα υγείας της χώρας μας.

  Τέλος, τα μηνύματα της ενημερωτικής εκστρατείας “Ελληνικό Φάρμακο” επικοινωνούνται και μέσω των νέων web banners, αλλά και των έντυπων καταχωρήσεων της καμπάνιας, που ακολουθούν επίσης τη λογική των infographics.