Η Λύση

Η Λύση για την Υγεία

PEF_2015_site-02
Το Ελληνικό Φάρμακο μπορεί να καλύψει άμεσα το 70% των αναγκών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και το 50% των αναγκών της νοσοκομειακής  περίθαλψης. Τα Ελληνικά Φάρμακα παράγονται στη χώρα μας από μεγάλες αναγνωρισμένες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες και έχουν εμπορικό όνομα (brand name), ώστε να ξέρει ο ασθενής τι αγοράζει και σε ποιον εμπιστεύεται την υγεία του. Άλλωστε, για αυτό κυκλοφορούν στην ελληνική και διεθνή αγορά με απόλυτη επιτυχία εδώ και δεκαετίες. Σήμερα, το 35% των συνταγών που χορηγούνται στη χώρα μας αφορούν σε Ελληνικά Φάρμακα, τα οποία αποτελούν μια διαχρονικά αξιόπιστη λύση για τους Έλληνες ασθενείς. Ταυτόχρονα, εκατομμύρια ασθενείς σε περισσότερες από 85 χώρες του κόσμου, όπως οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Αυστραλία και οι χώρες της ΕΕ, εμπιστεύονται καθημερινά τα Ελληνικά Φάρμακα.
Η στήριξη του Ελληνικού Φαρμάκου είναι εθνική προτεραιότητα, καθώς με μια Εθνική Πολιτική Φαρμάκου και κατάλληλα κίνητρα σε γιατρούς και φαρμακοποιούς, το κράτος μπορεί να μειώσει τις άσκοπες εισαγωγές ακριβών φαρμάκων, να περιορίσει το έλλειμμα στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών στα φάρμακα και έτσι να εξοικονομήσει πόρους για τα καινοτόμα φάρμακα που πραγματικά χρειαζόμαστε.

Η Λύση για την Κοινωνία

PEF_2015_site-03

Το Ελληνικό Φάρμακο πιστοποιείται από τους σημαντικότερους Οργανισμούς Φαρμάκου παγκοσμίως για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του. Παράγεται σε υπερσύγχρονα ελληνικά εργοστάσια που ακολουθούν αυστηρά τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και για αυτό το εμπιστεύονται εκατομμύρια ασθενείς σε περισσότερες από 85 χώρες. Τα ελληνικά εργοστάσια παραγωγής ελέγχονται συνεχώς, όχι μόνο από τον ΕΟΦ, αλλά και από τον ευρωπαϊκό European Medicines Agency (ΕΜΑ) και τον αμερικανικό Food and Drug Administration (FDA). Οι παραπάνω οργανισμοί, αλλά και οι οργανισμοί φαρμάκου σε περισσότερες από 85 χώρες, επίσης ελέγχουν και πιστοποιούν τα Ελληνικά Φάρμακα. Ακόμα και μετά την αδειοδότησή τους, ο ΕΟΦ διενεργεί εργαστηριακούς και δειγματοληπτικούς έλεγχους στα Ελληνικά Φάρμακα, καθώς και τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις στα ελληνικά εργοστάσια, χωρίς ποτέ να αναφερθούν προβλήματα.
Ταυτόχρονα, η χρήση των Ελληνικών Φαρμάκων από τους Έλληνες ασθενείς εξοικονομεί μεγάλα ποσά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα οποία προκύπτουν από τη διαφορά των τιμών μεταξύ των ελληνικών και των εισαγόμενων πρωτοτύπων φαρμάκων. Οι πόροι που εξοικονομούνται μπορούν να αφιερωθούν στην κάλυψη άλλων προτεραιοτήτων, όπως η χρηματοδότηση της έρευνας για νέες θεραπείες και φάρμακα. Φυσικά, λόγω της προσιτής τιμής τους, τα Ελληνικά Φάρμακα μειώνουν και το κόστος συμμετοχής των ασφαλισμένων για την πρόσβασή τους στις απαραίτητες για αυτούς θεραπείες.

Η Λύση για την Ανάπτυξη

PEF_2015_site-04

Το Ελληνικό Φάρμακο παράγεται σε 27 υπερσύγχρονα ελληνικά και βρίσκεται στη 2η θέση των ελληνικών εξαγωγών, καθώς εξάγεται σε 85 χώρες. Με συνολικές επενδύσεις €800 εκατ. την τελευταία 10ετία, το Ελληνικό Φάρμακο συμβάλλει με €2,8 δις το χρόνο στο ΑΕΠ της Ελλάδας. Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία προσφέρει το 60% των θέσεων εργασίας του κλάδου και πραγματοποιεί το 100% των νέων επενδύσεων, ενώ στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία, επενδύοντας €30 εκατ. ετησίως σε περισσότερα από 80 ερευνητικά προγράμματα. Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία δίνει απευθείας δουλειά σε περισσότερους από 10.000 Έλληνες, ενώ η συνολική της επίδραση του Ελληνικού Φαρμάκου στην απασχόληση ξεπερνάει τις 53.000 θέσεις εργασίας.
Το Ελληνικό Φάρμακο όμως μπορεί να εγγυηθεί και την ανάπτυξη της χώρας στο άμεσο μέλλον. Με ορίζοντα το 2020, η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία μπορεί να διπλασιάσει τις επενδύσεις της σε Έρευνα και Ανάπτυξη, να ενισχύσει την εξαγωγική της δραστηριότητα κατά 50%, καθώς και τη συνεργασία τις με φορείς της ΕΕ και τρίτων χωρών και έτσι να επιτύχει αύξηση του εργατικού της δυναμικού κατά 30%.