Ελληνικό Φάρμακο

1. Γιατί πρέπει ο Έλληνας ασθενής να εμπιστευτεί το Ελληνικό Φάρμακο;

Καταρχήν ο Έλληνας ασθενής ήδη χρησιμοποιεί Ελληνικά Φάρμακα χωρίς κανένα πρόβλημα, εδώ και δεκαετίες. Το ίδιο συμβαίνει και με χιλιάδες ασθενείς σε περισσότερες από 60 χώρες στον κόσμο, όπου εξάγονται τα Ελληνικά Φάρμακα. Τα Ελληνικά Φάρμακα περιέχουν την αυθεντική δραστική ουσία που ενδείκνυται για την κατά περίπτωση νόσο και κυκλοφορούν στην Ελλάδα υπό τον έλεγχο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Επίσης, παράγονται με τα υψηλότερα διεθνή standards σε υπερσύχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα, ακολουθώντας όλα τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, ενώ ελέγχονται από κορυφαίους επιστήμονες.

2. Γιατί πρέπει ο Έλληνας ασθενής να προτιμήσει Ελληνικό Φάρμακο που μπορεί να του στοιχίσει ακριβότερα και όχι κάποιο φάρμακο από τρίτες χώρες;

Στις ευρωπαϊκές χώρες και σε όλα τα προηγμένα κράτη του κόσμου το ζήτημα των πλαστών ή υποδεέστερων ποιοτικά φαρμάκων κυριαρχεί στη ατζέντα. Και αυτό συμβαίνει παρά τους ελέγχους που γίνονται. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δεν πρέπει να εκτεθεί σε κανένα κίνδυνο ο Έλληνας ασθενής. Επίσης, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του «τι στοιχίζει» και του «τι συμφέρει». Στο πραγματικό κόστος ενός εισαγόμενου φαρμάκου χαμηλής τιμής πρέπει να προστεθούν ότι δεν προσφέρει επενδύσεις, θέσεις εργασίας, εργοδοτικές εισφορές και προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα, ενώ τα κέρδη φεύγουν στο εξωτερικό, αντί να επενδύονται στη χώρα.

3. Πώς γίνεται να πωλούνται τα Ελληνικά Φάρμακα στο εξωτερικό πολύ φθηνότερα απ’ ό,τι στην Ελλάδα ;

Τα Ελληνικά Φάρμακα ενώ πωλούνται στο εξωτερικό σε χαμηλότερη τιμή, έχουν μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό συμβαίνει γιατί εκεί οι Ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες εξοφλούνται εγκαίρως, χωρίς δηλαδή το σημαντικό χρηματικό κόστος που δυστυχώς αντιμετωπίζουν στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση οι Ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες προσφέρουν στη χώρα μας τα προϊόντα που παράγουν σε ανταγωνιστικές τιμές, έτσι ώστε να μειωθεί η φαρμακευτική δαπάνη.

4. Οι Έλληνες γιατροί συνταγογραφούν Ελληνικά Φάρμακα στους ασθενείς τους;

Οι γιατροί αρνούνται να συνταγογραφήσουν τη δραστική ουσία, δηλαδή χωρίς το όνομα του συγκεκριμένου φαρμάκου. Τα Ελληνικά Φάρμακα τα συνταγογραφούν με το όνομά τους εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί τα εμπιστεύονται, όπως άλλωστε και οι γιατροί σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Τα Ελληνικά Φάρμακα κυκλοφορούν επί δεκαετίες στην Ελλάδα, ενώ βρίσκονται στα ράφια των φαρμακείων 60 και πλέον χωρών σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Αυστραλία και Καναδά.

5. Σε τι διαφέρει το Ελληνικό Φάρμακο από το μη ελληνικό;

Το Ελληνικό Φάρμακο είναι ευρωπαϊκό φάρμακο, γιατί παράγεται με απόλυτη συμμόρφωση προς τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Το μη ελληνικό μπορεί είτε να εισάγεται απευθείας από τρίτη χώρα, είτε να ανήκει σε μεγαλοεισαγωγέα που έχει την παραγωγή σε τρίτη χώρα με μόνο κριτήριο το χαμηλό κόστος παραγωγής.

6. Τι σημαίνει ότι το «Ελληνικό Φάρμακο είναι και επώνυμο»;

Πολύ απλά ότι φέρει την υπογραφή μιας γνωστής, υπεύθυνης ελληνικής εταιρείας! Επώνυμο Ελληνικό Φάρμακο σημαίνει εμπορικό, αναγνωρίσιμο σήμα που πέρα από την αξία του φαρμάκου ενσωματώνει τη σχέση εμπιστοσύνης της παραγωγού εταιρείας με τους γιατρούς και τους ασθενείς. Το μη επώνυμο ανήκει σε μια άλλη αγορά όπου κυριαρχεί η έννοια της συμπίεσης του κόστους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια του ασθενή.

7. Γιατί πρέπει τα φάρμακα να είναι επώνυμα από τη στιγμή που φέρουν τη σφραγίδα ποιότητας του Ε.Ο.Φ.;

Ο Ε.Ο.Φ. είναι σε θέση να ελέγξει την πληρότητα των υποβαλλόμενων φακέλων και να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους. Όμως δύσκολα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την αθρόα εισαγωγή ανώνυμων φαρμάκων σε περίπτωση που αυτά επικρατήσουν και κατακλύσουν την αγορά. Ακόμα και πιο προηγμένες χώρες από την Ελλάδα στον τομέα του ελέγχου φαρμάκων, με πολύ καλύτερες υποδομές, διαδικασίες και με αντίστοιχους πολυάνθρωπους οργανισμούς, δεν τα έχουν καταφέρει.

8. Δεν έχουν υπάρξει προβλήματα με τα Ελληνικά Φάρμακα;

Τα Ελληνικά Φάρμακα κυκλοφορούν επί σειρά ετών χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.

9. Έχουν όλες οι Ελληνικές Φαρμακευτικές Εταιρείες τις απαραίτητες μελέτες για τα σκευάσματά τους;

Ασφαλώς. Οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την έγκριση της άδειας κυκλοφορίας ενός φαρμακευτικού σκευάσματος. Τα Ελληνικά Φάρμακα κυκλοφορούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Δυστυχώς για κάποια εισαγόμενα φάρμακα εκφράζονται φόβοι για πλαστές μελέτες.

10. Γιατί θα πρέπει οι Έλληνες να προτιμούν τα Ελληνικά Φάρμακα;

Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία είναι η μοναδική νησίδα παραγωγής προστιθέμενης αξίας στον κλάδο της υγείας. Το Ελληνικό Φάρμακο και η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. Η συνολική επίδραση του Ελληνικού Φαρμάκου στο ΑΕΠ της Ελλάδας ξεπερνά σήμερα τα €2,8 δις. Η συνολική επίδραση του Ελληνικού Φαρμάκου στην απασχόληση αγγίζει τις 53.100 θέσεις εργασίας, με περισσότερους από 10.000 εργαζομένους να απασχολούνται απευθείας στην Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία. (Πηγή: ΙΟΒΕ)